Kumpulan Doa-Doa yang Dibaca Sehari-hari, Simak di Sini!

Sumber: Tribun Jabar

Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Selain itu, doa menjadi cara komunikasi yang baik antara manusi dengan Tuhannya. Bicara tentang doa, dalam tulisan kali ini akan coba memberikan kumpulan doa-doa yang bisa anda baca setiap harinya: 

Bacaan Doa Qunut

Sumber: iNews.id

Doa qunut biasanya diucapkan ketika melaksanakan sholat shubuh. Adapun lafaznya adalah sebagai berikut:
Allahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafait, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lill fiimaa a’thaiit. Wa qinii syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaik. Innahu laa yadzillu maw waalaiit.
Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait. Fa lakal hamdu ‘alaa maa qadhaiit, Astaghfiruka wa atuubu ilaik wa shallallhu ‘ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.
Artinya : “Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin.
Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan perliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkau-lah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan.
Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan tobat kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.”

Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri (Jima)

Sumber: CNN Indonesia

Sebelum melakukan hubungan badan dengan istri, sang suami disunnahkan membaca doa berikut :
Bismillah Allahumma jannibnassyyaithaana wa jannibi syaithoona maa razaqtanaa
Artinya : “Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami”.

Doa Setelah Berhubungan Badan

Sumber: Tokopedia

Usai melakukan hubungan intim, maka suami istri harus mengucapkan hamdalah. Doa ini merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada suami istri saat melakukan hubungan intim. Karena bagaimanapun dalam Islam berjimak antara suami istri itu termasuk ibadah. Adapun lafaz doanya sebagai berikut :
Alhamdulillahi ladzii kholaqo minal maa i basyaraa
Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia (keturunan). 

Doa Meminta Keturunan

Sumber: Kabar24 Bisnis.com

Untuk doa meminta ketunan anda bisa membaca Surat Maryam Ayat 1-6
Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shaad. Dzikru Rahmati Rabbika ‘Abdahu Zakariyyaa. Idz Naadaa Rabbahu Nidaa-an Khafiyyaan. Qaala Rabbi Inni Wahana Al’azhmu Minnii Waisyta ‘Ala Alraasusyayban walam akun bidu’aa-ika Rabbi Syarqiyyaan. Wa-Inni Khiftu Almawaaliya Min Waraa-ii Wakaanatu Imra-atii’aaqiran Fahab Lii Min Ladunka Waliyyan. Yaritsu Wayaitsu Min Aaali Ya’quuba Waij’alhu Rabbi Radhiyyaan.
Artinya : “Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shaad. Penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-nya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata : ” Ya Tuhanku. Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau putera. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, serang yang diridoi.” (QS. Maryam : 1-6).